Om os


Politikerne i Furesø ønsker kontakt med de unge. Ungerådet står for denne kontakt, og er de unges talerør.

Furesø Ungeråd har 10 medlemmer og 4 suppleanter. Ungerådet skal rådgive Byrådet i sager, som omhandler ungepolitiske emner fx ungdomsboliger, kulturtilbud til unge m.m. i Furesø Kommune. Byrådet har i perioden 2014-2017 afsat 30.000 kr. årligt til drift af ungerådet.

Borgmester Ole Bondo siger

“Furesø Ungeråd skal være de unges talerør og rådgive byrådspolitikerne om unges ønsker til udviklingen i Furesø, og så skal rådet inddrages, når løsninger på ungeområdet føres ud i livet. Jeg glæder mig til samarbejdet. Jeg er sikker på, at de nyvalgte medlemmer af Ungerådet vil engagere sig i arbejdet og blive en seriøs sparringspartner for os byrødder”

Furesø Ungeråd består af unge fra Furesø Kommune. I rådet sidder 6 indvalgte repræsentanter, 2 repræsentanter fra ungekulturhuset, 2 repræsentanter fra Furesø Fælleselevråd samd 1 repræsentant fra Kulturelt Samråd og 1 repræsentant for Furesø Idrætsråd.
Derudover er der 4 indvalgte suppleanter.

Formand
Lasse Winther+45 61 86 12 39
formand@ungeraad.nu
Næstformand
Christoffer Gottlieb